เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่น MACH8 – ระบบไฮโดรลิค